7/16/2010

ORGANITZACIÓ EN COMISSIONS

Fruit de la reunió del divendres 9 de juliol 2010 a la Casa Elizalde, vam decidir crear comissions de treball. Aquestes comissions no estan tancades i tot soci que vulgui podrà afegir-se en qualsevol moment. Les comissions treballaran independentment i informaran a la junta en la reunió mensual. Almenys una persona de cada comissió hauria d’assistir a la reunió per informar del projectes en curs. En cas de que cap del membres pugui assistir-hi la comissió haurà de fer arribar a la junta un informe sobre l’evolució de la seva feina.

Les comissions són les següents:

1.- DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Entre les tasques assignades:

Consulta del correu electrònic barcelonaespaicinema@yahoo.es i derivació dels correus a les persones corresponents. Enviament de correus electrònics per informar i recordar les activitats obertes a tothom. Primer enviament sobre qualsevol activitat adreçada al socis on s’inclourà el nom de la persona responsable de l’activitat (que farà el seguiment) i els mecanismes per a contactar-hi (el/la responsable de cada activitat haurà d’especificar a la comissió de difusió de quina manera portarà el seguiment de l’activitat (correu particular, a través del yahoo...)).

Manteniment del bloc http://barcelonaespaicinema.blogspot.com amb notícies de les activitats, projeccions, cicles, sortides,….

Manteniment de l’arxiu fotogràfic www.flickr.com/barcelonaespaicinema incorporant les imatges que vagin arribant al correu general

Manteniment del Facebook amb notícies de les activitats, projeccions, cicles, sortides,….

2.- DISSENY

Suport en el disseny de flyers, material de comunicació, difusió i propaganda que necessitin les comissions.

3.- CAPTACIÓ DE SOCIS

Treballs per fer conèixer l’entitat i crear estratègies per captar nous socis

4.- SORTIDES

En aquesta comissió s’organitzen les sortides a Festivals, viatges fora de Barcelona i exposicions

5.- FESTES I ANIVERSARIS

En aquesta comissió s’organitzarà la logística per reservar restaurants, preparar activitats paral·leles, coordinar els assistents als dinars de l’assemblea, estiu, aniversari o altres.

6.- ACTIVITATS

Aquí posem totes les activitats de projecció i cinema organitzades per nosaltres. Aquesta és una comissió amb diferents línies de treball que podem dividir en:

Cicle Mirades de documental

Sortida mensual a veure cinema espanyol

Mostra anual de documental

Cinema, investigació i vida

Cinema-tertulia

7.- COMISSIÓ DE CONTROL

Aquesta comissió ajudarà a portar al dia el calendari de treball de les comissions per col·laborar en que es porten a terme com pactat a les reunions de junta.

No hay comentarios: